Turun yliopistollinen keskussairaala

Sairaalan välinehuollon RFID - ratkaisu

Aksulit Oy on toteuttanut yhdessä CGI:n kanssa Turun Yliopistollisen Keskussairaalan uuteen T2-sairaalaan, sen välinehuoltoon RFID - ratkaisun.

RFID:n avulla tunnistetaan leikkaussalista instrumentteja sisältävät kuljetuskärryt, kuitataan työvaiheita aloitetuksi ja tehdyiksi sekä välitetään ohjaustietoja automaatiojärjestelmille. Lisäksi erittäin tärkeässä roolissa on tapahtuma- ja jäljitettävyystiedon kerääminen prosessin eri vaiheista.

Ratkaisun tekee ainutlaatuiseksi projektin aikana kehitetty RFID-tunniste, joka kestää sterilointiprosessin 122C lämpötilaa ja 2bar paineista vesihöyryä ja joka on myös mekaanisesti helposti kiinnitettävissä välinehuollossa käytettyihin sterilointikoreihin ja kontainereihin.

TYKS